owatrol deks olie d1 1 liter

 25.00

Houtverzadiger voor exotisch hout buiten

Beschrijving

Productbeschrijving DEKS OLJE®
D.1 is een houtverzadiger voor exotische houtsoorten, op basis van alkydharsen en natuurlijke
oliën.
Eigenschappen • Geschikt voor harde, vettige houtsoorten die moeilijk impregneerbaar zijn.
• Dringt zeer diep in het hout.
• Niet filmvormend. Moet zich in het hout bevinden en niet op het houtoppervlak.
• Olieglans.
• Eenvoudig in gebruik. Gemakkelijke renovatie.
Toepassingen • Buiten: tuinmeubels, terrassen,vlonders, scheepsdekken, opbouw van boten, poorten…
• Exotische houtsoorten: Teak, Mahonie, Movingui, Ipé…
• Kan boven of onder de waterlijn worden aangebracht. Zorgt voor een uitstekende isolatie en vormt een
hechtlaag voor de behandeling met traditionele onderwaterproducten.
• Horizontale en verticale oppervlakken.
Technische
kenmerken
Glansgraad: Transparante matte olieglans.
Kleur: Amber.
Bindmiddel: Alkydharsen en natuurlijke oliën.
Oplosmiddel: White spirit.
Densiteit bij 18°C: 0,850 ± 0,05.
Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof.
Vastestofgehalte: 31% in volume, ± 2%.
Vlampunt: > 61°C.
Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
Verpakking: 1 liter, 2,5 liter, 20 liter en 200 liter.
Droogtijd (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid): 24 tot 48 uur.
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 621 g/l.
Voorbereiding
van de ondergrond
Algemene aanbevelingen:
• Het hout moet schoon, gezond en droog zijn (3 dagen zonder regen – maximale houtvochtigheid 18%). Het
moet voorbereid worden volgens de regels van het vak en de geldende normen zodat de ondergrond vrij is
van stof, schimmel, vetvlekken en vorige afwerkingslagen.
• Als het hout nog een fabrieksglans heeft (waardoor het product niet goed in het hout kan dringen omdat de
poriën afgesloten zijn), dan heeft de ondergrond eerst een voorbehandeling nodig (contacteer ons).
Nieuw hout:
Afhankelijk van de houtsoort:
• Het hout zes maanden laten verweren, dan indien nodig reinigen met NET-TROL®* of ontvetten met
AQUANETT®* en neutraliseren met NET-TROL®*.
• Iroko, Padoek, Azobe: zie verwerkingsadvies.
Vergrijsd of donker geworden hout, hout met vlekken:
• Het hout reinigen met NET-TROL®*.
• Indien nodig, het hout licht schuren.
Vergrijsd (met olie) behandeld hout:
• Olie verwijderen met het systeem AQUANETT®* + NET-TROL®*.
• Indien nodig, het hout licht schuren (korrel 100).
Hout met oude vernis- of beitslagen:
Het hout afbijten met het systeem DILUNETT®* + NET-TROL®* en indien nodig licht schuren.
Gereedschap Voor een eerste behandeling: verfborstel, rol.
Onderhoudslaag: verfborstel, rol, verfspuit.
Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.
OWATROL® OIL
Professioneel advies • De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven.
• Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten.
• Verwerken bij + 5°C tot + 35°C. Niet aanbrengen in de volle zon of op oppervlakken die zeer warm zijn.
• Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen. De geldende normen en
technische voorschriften in acht nemen. Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 15% bedragen.
• Niet aanbrengen als de komende 24 uur regen wordt verwacht.
• Op verticale oppervlakken werkt men het best van boven naar beneden.
• Niet laten drogen tussen de lagen.
• Bij verwerking met verfspuit, het product telkens nastrijken met een borstel.
• De looizuren en natuurlijke oliën in hout als iroko zorgen ervoor dat afwerkingsproducten niet in het hout
kunnen dringen en niet drogen (houden siccativering tegen). Het verdient aanbeveling om dit soort hout
eerst een jaar te laten verweren. Na een jaar het hout reinigen met NET-TROL®* en behandelen met DEKS
OLJE®
D.1.
• Goed omroeren vóór het gebruik.
• Niet geschikt voor multiplex.
Verwerking • Niet verdunnen.
• Een laag DEKS OLJE®
D.1. aanbrengen tot het hout verzadigd is.
• Het product 15 tot 30 minuten laten inwerken.
• De behandeling herhalen tot de ondergrond verzadigd is (tot het hout het product niet meer opslorpt).
• Tussen de lagen niet laten drogen (‘nat in nat’ aanbrengen).
• Als het hout verzadigd is, altijd het overtollige product wegborstelen of afvegen om te vermijden dat tijdens
het drogen glanzende vlekken ontstaan.
Opmerking: de olieglans van DEKS OLJE®
D.1. verdwijnt geleidelijk na een aantal weken, afhankelijk van de
invloed van de zon. Wanneer het hout lichtgrijs begint te worden, is het tijd voor een onderhoudsbeurt.
Rendement • 8 tot 12 m²/l per laag.
• Ongeveer 4 m²/l in meerlagensysteem (1-potsysteem).
Het praktische rendement hangt af van het type, de staat van het oppervlak, de absorptie van de ondergrond
en het materiaal waarmee het product wordt aangebracht.
Onderhoud Zie paragraaf ‘Verwerking’. Op plaatsen waar het nodig is, een of twee lagen aanbrengen volgens de
bovenstaande werkwijze.
Het product niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet verbleekt is.
Reiniging
gereedschap White spirit.
Houdbaarheid Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Extra informatie

Gewicht 1.2 kg