ijmodur bm grondvernis 1 liter

 32.00

De IJssel IJmodur BM grondvernis is een vochtverhardende coating op basis van aromatische prepolymeren.

Categorieën: , ,

Beschrijving

Basisgegevens (bij 20 ̊C en 50% R.V.):
– Dichtheid: circa 1,0 g/cm3.
– Vaste stof gehalte: circa 41 % (volume).
– Aanbevolen laagdikte: 30 – 50 μm (droog), afhankelijk van toepassing, zie aanvullende informatie.
– Stofdroog na: circa 10 minuten.
– Volledig verhard na: 2 dagen, zie aanvullende informatie.
– Over te schilderen na: min. 2 uur, zie aanvullende informatie, max. onbeperkt, mits schoon, vetvrij en geschuurd.
– Houdbaarheid: in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 6 maanden.
– Vlampunt (DIN53213): 27ºC.

Rendement:
– Bij 30 μm (droge laag): 13,7 m2/l
– Bij 50 μm (droge laag): 8,2 m2/l
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vorm van het object, de conditie en het profiel van het oppervlak, de methode van applicatie, de weersomstandigheden en het vakmanschap van de applicateur.

Ondergrond conditie en temperatuur:
Hout:
– Droog en vrij van verontreinigingen, olie, vet en losse delen, geschuurd met korrel P180-240.
Gedurende de applicatie en de verharding is een minimale temperatuur van 5 ºC toegestaan. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3 ºC boven het dauwpunt zijn.

Instructie voor gebruik:
Verwerkingstijd:
– 3 uur bij 30ºC (afhankelijk van kleur)
– 4 uur bij 20ºC (afhankelijk van kleur)
– 6 uur bij 10ºC (afhankelijk van kleur)
De verwerkingstijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. Zie ook de aanvullende informatie.

Applicatie met:
Kwast/rol:
– Type verdunning: Kwastverdunner
– % verdunning: 0-5 %
– Spuitopening: n.v.t.
– Spuitdruk: n.v.t.
– Reiniging: Kwastverdunner
Luchtspuit:
– Type verdunning: Spuitverdunner
– % verdunning: 0-10 %
– Spuitopening: 1,2-1,4 mm
– Spuitdruk: 2-3 Bar
– Reiniging: Spuitverdunner
Airless spuit:
– Type verdunning: n.v.t.
– % verdunning: n.v.t.
– Spuitopening: n.v.t.
– Spuitdruk: n.v.t.
– Reiniging: n.v.t.

Aanvullende informatie:
Overschilderen en doorharding IJmodur BM 5ºC:
– Minimum: 8 uur
– Maximum, na schuren met korrel P180-240: onbeperkt
– Volledige doorharding: 4 dagen
Overschilderen en doorharding IJmodur BM 10ºC:
– Minimum: 4 uur
– Maximum, na schuren met korrel P180-240: onbeperkt
– Volledige doorharding: 3 dagen
Overschilderen en doorharding IJmodur BM 20ºC:
– Minimum: 2 uur
– Maximum, na schuren met korrel P180-240: onbeperkt
– Volledige doorharding: 2 dagen
Overschilderen en doorharding IJmodur BM30ºC:
– Minimum: 2 uur
– Maximum, na schuren met korrel P180-240: onbeperkt
– Volledige doorharding: 2 dagen
Bij een lage relatieve vochtigheid zal de doorharding aanzienlijk trager worden dan bij een hogere relatieve vochtigheid.

Aanbevolen laagdikte:
– De aanbevolen laagdikte geldt per laag en wordt mede bepaald door de applicatie methode.
– Het totaal aantal lagen is afhankelijk van de toepassing en ondergrond en is vermeld in het verfsysteem.

Verwerkingstijd:
– IJmodur BM is een vochtverhardend materiaal.
– Restanten in een geopende of slecht gesloten verpakking zullen daarom langzaam reageren met vocht uit de lucht en uitharden.
– Ook zal door deze reactie de viscositeit van het materiaal tijdens het verwerken langzaam stijgen.
– Wanneer de verwerkingstijd van IJmodur BM is verstreken, het materiaal niet meer verwerken.
– Doordat de reactie te ver is gevorderd zullen de eigenschappen van IJmodur BM, waaronder bijvoorbeeld de hechting op de ondergrond, nadelig worden beïnvloed.

Houtsoorten:
– IJmodur BM is geschikt als grondvernis voor verscheidende soorten houten.
– Wanneer u teakhout of eikenhout wenst te behandelen, adviseren wij Double Coat Dubbel UV als eerste laag in plaats van IJmodur BM.

Speciale aandachtspunten:
– Door contact met vochtige lucht ontstaat CO2 waardoor afgesloten verpakkingen onder druk kunnen komen te staan.
– Open deze verpakkingen daarom voorzichtig.
– Bij een lage relatieve vochtigheid zal de doorharding aanzienlijk trager worden dan bij een hogere relatieve vochtigheid.

Veiligheidsinformatie:
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad. IJmodur BM bevat oplosmiddelen. Tref bij de verwerking daarom de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Extra informatie

Gewicht 1 kg